Aktuálne

DUCHOVNÁ PORADŇA (68) PRÍTOMNOSŤ JEŽIŠA VO SVIATOSTI OLTÁRNEJNe 20:30 DUCHOVNÁ PORADŇA (68) PRÍTOMNOSŤ JEŽIŠA VO SVIATOSTI OLTÁRNEJ

S prof. Františkom Trstenským

03.11.2018 21:11
Späť