Aktuálne

DUCHOVNÁ PORADŇA (75) SPRÁVNY POSTOJ KRESŤANANe 20:30 DUCHOVNÁ PORADŇA (75) SPRÁVNY POSTOJ KRESŤANA

S o. Mariánom Gavendom

09.02.2019 21:02
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri