Aktuálne

EUCHARISTICKÉ ZÁZRAKY (6) ALATRI A FLORENCIAPi 16:35 EUCHARISTICKÉ ZÁZRAKY (6) ALATRI A FLORENCIA

S o. Jozefom Kováčikom

Počuli ste niekedy o Eucharistických zázrakoch v Alatri a Florencii? V ďalšom pokračovaní nášho seriálu vám ich priblížime.

12.10.2018 06:10
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri