Aktuálne

FUNDAMENTY (84) 7. PRIKÁZANIE, NEPOKRADNEŠPi 12:55 FUNDAMENTY (84) 7. PRIKÁZANIE, NEPOKRADNEŠ

S Janou Zlatohlávkovou, Markom Krošlákom a Máriou Spišiakovou

Zastavenie sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Jankou Zlatohlávkovou. Hostia: Marek Krošlák a Mária Spišiaková.

Obsah prikázania

„Siedme prikázanie zakazuje neprávom brať alebo si ponechať majetok blížneho a akýmkoľvek spôsobom spôsobovať blížnemu škodu na majetku. Prikazuje spravodlivosť a lásku pri spravovaní pozemských dobier a plodov ľudskej práce. Vzhľadom na spoločné dobro vyžaduje, aby sa rešpektovalo všeobecné určenie dobier a právo na súkromné vlastníctvo.“ (KKC 2401)

14.06.2018 18:06
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri