Aktuálne

ISTANBULSKÝ DOHOVOR - JEDEN Z POHĽADOVStr 16:25 ISTANBULSKÝ DOHOVOR - JEDEN Z POHĽADOV

Podrobnejší pohľad na dôvodovú správu

Českí odborníci komentujú text Istanbulského dohovoru, ktorého deklarovaným prínosom má byť boj proti násiliu na ženách. Dohovor však nenápadne v dôvodovej správe násilným spôsobom presadzuje genderovú ideológiu.

12.03.2019 18:03
Späť