Aktuálne

JEDEN NA JEDNÉHO (6) VERIACI VOLIČŠtv 14:20 JEDEN NA JEDNÉHO (6) VERIACI VOLIČ

S Ľubou Oravovou a Jánom Baránkom

Aký je veriaci volič ? Aké témy ho trápia a čo od spoločnosti očakáva?

10.10.2018 20:10
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri