Aktuálne

KRESŤAN V SPOLOČNOSTI (40) KRESŤAN A SPRAVODLIVOSŤStr 20:30 KRESŤAN V SPOLOČNOSTI (40) KRESŤAN A SPRAVODLIVOSŤ

S Ľubou Oravovou

Podľa Platóna je spravodlivosť cnosť, ktorá dbá na náležitý poriadok v duši. Svätý Tomáš Akvinský povedal, že spravodlivosť je trvalá ochota dať každému, na čo má právo. Aká je spravodlivosť štátu, aká je v práve a aká v našich životoch?

Hostia:

  • Elena Berthotyová, sudkyňa Najvyššieho súdu
  • Július Brocka, bývalý poslanec NR SR
  • Ivan Šimko, Kresťanskodemokratická akadémia KREDIT
05.06.2018 21:06
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri