Aktuálne

KULMENIE (78) KATEDRA SV. PETRAŠtv 16:30 KULMENIE (78) KATEDRA SV. PETRA

Moderuje Jozef Kováčik

V najzadnejšej abside Vatikánskej baziliky bolo rušno. Vysoký, sivovlasý sedemdesiatnik preliezal lešenia, dlhými šľachovitými prstami preklepával sochy, skúmal ich lesk, sústredene pozoroval odrazpozlátených častí. Robil to osobne, hoci mal k dispozícii tridsať spolupracovníkov, z toho dvanásť sochárov. Majster chce ešte všetko skontrolovať a napraviť osobne. Oduševnený starec - umelec sa volal Gianlorenzo Bernini. O oltári Katedry sv. Petra budeme hovoriť v najnovšom, Kulmení.

07.06.2018 06:06
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri