Aktuálne

LITURGIA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO Z TERCHOVEJLITURGIA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO Z TERCHOVEJ

Priamy prenos z Kostola sv. Cyrila a Metoda; Štv 17:00 h

Počas svätej liturgie budú odovzdané relikvie sv. Klimenta Ochridského. Celebruje Mons. Cyril Vasiľ  SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, spieva Gréckokatolícky katedrálny spevácky zbor Chryzostomos. Pozn. ilustračná foto je z Trnavskej novény.

03.07.2019 22:07
Späť