Aktuálne

MUŽA A ŽENU ICH STVORILMUŽA A ŽENU ICH STVORIL

Z cyklu vKontexte s Martinom Kramarom; Str 14:00 h

Kongregácia pre katolícku výchovu vydala 10. júna 2019 nový dokument pod názvom Muža a ženu ich stvoril – pre cestu dialógu o otázke gender vo výchove. Viedli ju k tomu otázky biskupov, ktoré v narastajúcom počte za posledné roky prichádzali do Vatikánu z rozličných končín sveta. Aký je teda postoj, ktorý Vatikán navrhuje k tejto problematike zaujať a čo je obsahom nového dokumentu?

02.09.2019 21:09
Späť