Aktuálne

NA BOŽÍ OBRAZPi 17:30 NA BOŽÍ OBRAZ

Dokumentárny film o obchodovaní s ľuďmi

Dokumentárny film relflektuje problematiku obchodovania s ľuďmi v regióne V4, ako aj prácu a nasadenie tých, ktorým osud novodobých otrokov nie je ľahostajný.

07.02.2019 18:02
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri