Aktuálne

NA CESTE V RODINE (1) MANŽELSKÉ RANDENIENe 20:30 NA CESTE V RODINE (1) MANŽELSKÉ RANDENIE

So Zuzanou Chanasovou

V prvej časti relácie sa rozprávame na tému Manželské randenie, pre ktoré je veľmi potrebné vyhradiť si spoločný čas na vzájomné zdieľanie prežívania manželov. Pozn. i v archíve.

15.09.2018 21:09
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri