Aktuálne

NEDEĽNÁ SVÄTÁ OMŠA, 31. nedeľa v Cezročnom obdobíNe 10:00 NEDEĽNÁ SVÄTÁ OMŠA, 31. nedeľa v Cezročnom období

Priamy prenos z televíznej kaplnky

Celebruje p. Igor Král SVD, na organe hrá Klaudia Kosmeľová.

03.11.2018 16:11
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri