Aktuálne

ONDREJSKÉ CELODIECÉZNE REKOLEKCIESo 09:50 ONDREJSKÉ CELODIECÉZNE REKOLEKCIE

Priamy prenos sv. omše z Dómu sv. Alžbety v Košiciach

30.11.2018 18:11
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri