Aktuálne

PEŠIA PÚŤ VRANOV NAD TOPĽOU - ČENSTOCHOVÁŠtv 17:30 PEŠIA PÚŤ VRANOV NAD TOPĽOU - ČENSTOCHOVÁ

Doma je doma s Viktóriou Maťašovou

Keď sa má človek zbaliť na pešiu púť, zistí, že toho až tak veľa nepotrebuje. Aj v dnešnej dobe sú ľudia, ktorí sa dobrovoľne vzdávajú svojho pohodlia a komfortu modernej doby a vydajú sa na pešiu púť. O putovaní, zmysle putovania vôbec, konkrétne o púti z Vranova do Čenstochovej sa dnes budeme rozprávať s našimi hosťami.

Hostia: o. Kazimír Kogut- organizátor púte, Veronika Fedorková- spoluorganizátorka púte, Martin Lehončák- provinciál Paulínov, bývalý organizátor, Lukáš Bičej- lekár, Katka Lehončáková- účastníčka pútí, Magdaléna Buríková- farníčka, Kračúnovce

11.10.2017 22:10
Späť

Program nadnes

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri