Aktuálne

PÚŤ SENIOROV A CHORÝCH, ŠAŠTÍNNe 10:30 PÚŤ SENIOROV A CHORÝCH, ŠAŠTÍN

Priamy prenos nedeľnej sv. omše

V priamom prenose odvysiemale svätú omšu z Púte seniorov a chorých do Šaštína. Hlavný celebrant Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.

15.09.2018 16:09
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri