Aktuálne

So 11:00 MISIE: AŽ NA KRAJ SVETA S JEZUITMIPi 17:30 So 11:00 MISIE: AŽ NA KRAJ SVETA S JEZUITMI

Dokumentárny film

Dokument sa zaoberá fenoménom misií z troch hľadísk: kresťanského, historického a geografického.

12.10.2018 07:10
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri