Aktuálne

So 17:30 SV. FRANTIŠEK Z ASSISI: NAJCHUDOBNEJŠÍ Z CHUDOBNÝCHPi 20:30 So 17:30 SV. FRANTIŠEK Z ASSISI: NAJCHUDOBNEJŠÍ Z CHUDOBNÝCH

Dokumentárny film

Dokument nám približuje život zakladateľa františkánskej rehole a patróna chudobných, ktorý sa zriekol všetkého, aby sa mohol stať Kristovým rytierom v boji za záchranu ľudských duší. Spoznajte posolstvo Najchudobnejšieho z chudobných, ktoré presahuje svoju dobu a získava si svojich priaznivcov aj dnes.

12.10.2018 08:10
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri