Aktuálne

SPOJENÍ OCEÁNOM (64) HELENA JURČIŠINOVÁ, CHICAGO, ILLINOIS Ut 21:15 SPOJENÍ OCEÁNOM (64) HELENA JURČIŠINOVÁ, CHICAGO, ILLINOIS

S Anetou Lisou

Poklad viery, ktorý človek načerpá doma v rodine a vo výchove si potom často nesie celým životom. O to vzácnejšie sú svedectvá o tom, ako tento poklad viery drží ľuďí aj v ich živote v zahraničí. Tak je to aj v živote pani Helenky Jurčičinovej, ktorá ho vydá práve cez našu reláciu Spojení oceánom.

06.05.2019 20:05
Späť