Aktuálne

SPOLOČNOSŤ SESTIER JEŽIŠOVÝCH V SLUŽBE ROZLIŠOVANIA POVOLANIAŠtv 17:30 SPOLOČNOSŤ SESTIER JEŽIŠOVÝCH V SLUŽBE ROZLIŠOVANIA POVOLANIA

Doma je doma s Jánom Knapíkom

Spoločnosť sestier Ježišových – Societas sororum Jesu (SSJ), ja malá komunita, ktorú založil český jezuita Robert Kunert v roku 1981 v rakúskom Klagenfurte. V súčasnosti pôsobia v Česku, Rakúsku a Taliansku. Za svoje poslanie považujú apoštolát povolania, teda sprevádzať mladých ľudí na ceste pri rozlišovaní svojho povolania.

Hostia:

  • sr. Olga Zelená SSJ
  • sr. Jana Radová SSJ
  • sr. Anna Bartoňová SSJ
16.01.2019 18:01
Späť