Aktuálne

SV. SESTRA FAUSTÍNA, APOŠTOLKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVASV. SESTRA FAUSTÍNA, APOŠTOLKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Dokumentárny film; Pia 20:30 h

Dokument približuje vznik Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva vo Francúzsku, jeho šírenie do Poľska a kľúčovú úlohu svätej sestry Faustíny. Cez život sestry Faustíny a zázračné pôsobenie Boha v ňom spoznávame Faustínu ako radostnú, poslušnú a horlivú apoštolku Ježiša Krista v našom súčasnom svete a plán Božej spásy skrze lásku.

15.08.2019 22:08
Späť