Aktuálne

SVÄTÁ OMŠA Z HORY ŽIVČÁKOVÁNe 12:00 SVÄTÁ OMŠA Z HORY ŽIVČÁKOVÁ

Priamy prenos

Jesenná púť, výročie posviacky kostola Panny Márie Matky Cirkvi.

06.10.2018 18:10
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri