Aktuálne

TRNAVSKÁ NOVÉNA 2018Štv 18:00 TRNAVSKÁ NOVÉNA 2018

Priamy prenos

Téma: Biblický pohľad na povolanie mladého človeka na ceste spásy. Káže Blažej Štrba, Teologický inštitút RKCMBF UK, Badín.

14.11.2018 22:11
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri