Aktuálne

TÝŽDEŇ S... (4.2.2019) OPÁTSTVO JASOVPo 07:40 TÝŽDEŇ S... (4.2.2019) OPÁTSTVO JASOV

Týždeň s... Opátstvom Jasov

Týždeň s... Opátstvom Jasov, ktoré sa od 4. febrára modlí za našu televíziu.

03.02.2019 17:02
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri