Aktuálne

ÚLOHA DIAKONOV V CIRKVIPo 20:30 ÚLOHA DIAKONOV V CIRKVI

V Samárii pri studni s Radovanom Pavlíkom

Diakonát je prvým stupňom kňazstva. Táto služba pochádza už z apoštolských čias. Aká je úloha diakona dnes v 21. storočí? Aj o tom budeme spoločne diskutovať v najbližšej relácii V Samárií pri studni.

Hostia:

  • Rastislav Čížik, gréckokatolícky kňaz
  • Marián Šuráb, rímskokatolícky kňaz
09.09.2018 17:09
Späť