Aktuálne

VIERA DO VRECKA (8) ŽALMY OPÄŤ V MÓDEUt 17:05 VIERA DO VRECKA (8) ŽALMY OPÄŤ V MÓDE

150 schodíkov medzi životom a smrťou, 150 zrkadiel našich vzbúr a verností, 150 žalmov.
Spoznajme ich krásu a silu.

09.07.2018 16:07
Späť