Aktuálne

vKONTEXTE (101) FENOMÉN "MODLITBY V JAZYKOCH" A "PADNUTIA"Ut 20:30 vKONTEXTE (101) FENOMÉN "MODLITBY V JAZYKOCH" A "PADNUTIA"

Charizmatická obnova je darom pre Cirkev, je "prúdom milosti" (pápež František), "príležitosťou pre Cirkev" (pápež bl. Pavol VI.). Mnohí sú však nad niektorými fenoménmi prítomnými v charizmatickej obnove neraz v rozpakoch. Vo svetle tzv. Malinských dokumentov sa pozrieme na fenomén "modlitby v jazykoch" a fenomén "padnutia". S Jurajom Vittekom

06.08.2018 18:08
Späť