Aktuálne

vneMY (1) OKOM ZA OKOSo 22:20 vneMY (1) OKOM ZA OKO

Súvislosti medzi duchovným životom a biológiou s Palim Dankom

Po chemických Väzbách a matematických Vzťahoch sa moderátor Pavol Danko pokúsi prepojiť Stvoriteľa priamo s jeho stvorenstvom, konkrétne s nami ľuďmi.

Vitajte vo svete biológie človeka - v novej odvážnej relácii vneMY. A keďže až 70 percent zmyslových podnetov vnímame zrakom, v prvej časti nášho nového seriálu vneMY zaostríme náš zrak na zrak!

 

12.10.2018 21:10
Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri