Aktuálne

ZAČÍNAJ S MYŠLIENKOU NA KONIEC!ZAČÍNAJ S MYŠLIENKOU NA KONIEC!

Ut 17:30 h. Doma je doma s Anetou Lisou.

Asi všetci máme radi šťastné konce. Naša viera nám dáva príležitosť tešiť sa z toho, že náš koniec bude vďaka nášmu Bohu dobrý. A predsa nás táto myšlienka často straší alebo sa jej dokonca vedome či nevedome vyhýbame. Možno je čas pozrieť sa na ňu z iného pohľadu. A azda aj skôr, než nás k tomu prinútia okolnosti. Srdečne vás k tomu spolu s našimi hosťami pozývame. Moderuje Aneta Lisá. Hostia: Ján Holubčík SDB, Viktória Fodorová- Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, Peter Weinciller.

19.01.2016 06:01
Späť