Piatok 15.11.2019 - TV Lux

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Zdravie a choroba)

1:20

Večerná univerzita

2:00

Láska a rodičovstvo (Túžba otehotnieť)

2:15

Svedectvo

2:20

Večera u Slováka (33. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo Božie...podľa Jána (11)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:20

Starý zákon

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo Božie...podľa Jána (11)

9:40

Spolu

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

11:00

Doma je doma (Krásna matematika)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Druhý vatikánsky koncil (2/3) Boží ľud v priebehu dejín

13:55

Quo vadis (Biatlon duše)

14:25

Jeden na jedného (Amazonská Synoda o ekológii a evanjelizácii)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života (198)

16:25

Rwanda - Dotknúť sa rán

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie (Jozef Kováčik: Chalíl Džibrán)

17:15

A teraz čo? (KŇAZ A RADÍ MANŽELOM?)

17:20

Starý zákon

18:00

Trnavská novéna

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom

21:30

Vaticano

22:00

LUXáreň

22:30

Akvinas

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (33. nedeľa v Cezročnom období)

23:45

Z prameňa