Nedeľa 25.08.2019 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Trest smrti)

1:10

Taizé

2:00

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (21. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Miloš Lichner: Panna Mária, Boží dar pre nás )

4:00

Iba škola (CZŠ Jána Krstiteľa Partizánske)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - Svätá omša (10)

8:20

Iba škola (CZŠ Jána Krstiteľa Partizánske)

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

9:55

Spravodajský súhrn

10:15

Peter medzi nami

10:30

Slovo Božie...podľa Jána (14)

11:00

Svätá omša z Novej Vsi nad Žitavou

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Relikvie ako ukazovateľ cesty?)

14:20

Podobenstvo o kreditkách

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Blahoslavenstvá)

16:10

Kulmenie

16:40

October baby

18:35

Klbko - Svätá omša (10)

19:00

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Ako hodnotiť pápeža Františka?)

21:00

Americko-slovenské inšpirácie (Nechajte maličkých prísť ku mne!)

21:45

Viera v Rusku: Návrat, španielske deti v ZSSR

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Trest smrti)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky