Nedeľa 01.04.2018 - TV Lux

0:10

Priateľstvo z Lúrd

0:35

Poltónklub

1:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a ústavný poriadok)

2:30

vKontexte (Jozef Jančovič: Enigma obety)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Spojení oceánom

3:50

Kulmenie (Jozef Kováčik: Da Vincia)

4:05

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Slovo Božie...podľa Jána (14/15)

8:00

Klbko a 12 apoštolov (Ján)

8:25

Brat František

8:55

LUXáreň

9:25

Viera do vrecka (Otec a dcéra)

10:00

Svätá omša z Vatikánu

12:00

Veľkonočné posolstvo pápeža a požehnanie Urbi et orbi

12:25

Ruženec

13:00

Jozef a jeho bratia

14:25

Reč rúk

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Slovo v obraze (Zmŕtvychvstanie)

15:30

Ruženec

16:00

Viera v Rusku: Buď vôľa tvoja

16:30

Klinec po hlavičke

16:40

Exodus

17:45

Vyvolení

18:00

Nová kvalita života

18:15

Runiverz

18:30

Klbko a 12 apoštolov (Ján)

18:50

Sviatočný príhovor

19:05

Ruženec

19:30

Fara v meste (1/4)

20:00

Desať Božích prikázaní (1/2)

22:05

Večerná univerzita (Ulf Ekman)

23:00

Poltónklub