Sobota 01.06.2019 - TV Lux

0:10

Krátke správy

0:25

Fundamenty (Sedem prosieb modlitby „Otče náš“)

1:20

Medzi nebom a zemou (Róbert Letz, historik)

2:05

Katechéza

2:15

Slovo v obraze (Nanebovstúpenie Pána)

2:25

Spojení oceánom (Marcus Gurega, Queens, New York City)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (7. veľkonočná nedeľa)

3:50

Slovo v obraze (Nanebovstúpenie Pána)

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (4)

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

EkoKlbko (O záhrade)

8:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Úvod do prednáškového cyklu: Svet, v ktorom žijeme)

8:55

Univerzita tretieho veku: Kresťanstvo a svetové náboženstvá

9:35

Čiernobiely svet - Gabriel Hunčaga OP

10:00

Krátke správy

10:20

Apoštolská cesta pápeža Františka v Rumunsku

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Nanebovstúpenie Pána)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

LUXáreň

16:00

Fatimská sobota

18:35

EkoKlbko (O záhrade)

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Barberbieni

21:30

Spojení oceánom (Marcus Gurega, Queens, New York City)

22:00

Apoštolská cesta pápeža Františka v Rumunsku

23:00

Quo vadis s Maxom Kašparů