Streda 01.07.2020 - TV Lux

0:10

Kulmenie (Ave Maria)

0:20

Doma je doma (Úspešný príbeh Banskoštiavnickej kalvárie)

1:20

Hudobné pódium

2:00

Život v Turkane

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Majstri podozrievania)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (10)

7:00

Svätá omša z Prešova

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Ichtis - antivírus pre deti (10)

8:50

A teraz čo? (Kvôli svojmu farárovi nechodím do kostola)

9:00

Kulmenie (Ave Maria)

9:30

fa -TAL

10:30

Putovanie po Svätej zemi (1)

10:55

Doma je doma (Poklad Aurel Stodola)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Stopy Krista v Ríme

14:00

vKontexte (Juraj Vittek: Majstri podozrievania)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Krížové výpravy (1/4) - Cesty viery

17:00

Klbko

17:30

Doma je doma (Vzácnosť detského času)

18:35

Ichtis - antivírus pre deti (10)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Eucharistické zázraky

20:20

A teraz čo? (Kvôli svojmu farárovi nechodím do kostola)

20:30

Fundamenty (Laici)

21:30

Jeden na jedného (Vatikán a Medžugorie)

21:45

Viera do vrecka (Môj život online)

22:05

Taizé

22:55

Katechéza

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa