Sobota 01.08.2020 - TV Lux

0:10

Nová kvalita života

0:20

Katolicizmus (2) / Šťastní sme my: Ježišove učenia

1:20

Vaticano

1:50

A teraz čo? (OHOVÁRAM, OHOVÁRAŠ, OHOVÁRAME)

1:55

Quo vadis (Myší sa nebojí )

2:20

V škole Ducha / autor: Marián Gavenda (138)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Poltónklub

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (13)

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Spravodajský súhrn

8:05

Klbko - o liturgii (3) / Plavba tajomnými zákutiami kostola

8:30

A teraz čo? (OHOVÁRAM, OHOVÁRAŠ, OHOVÁRAME)

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita / Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)

10:05

Spravodajský súhrn

10:30

Svätá omša z Krivej na Orave

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Z javora

13:30

Večera u Slováka (18. nedeľa v Cezročnom období)

14:00

Akatist

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Príbeh jedného stromu

16:00

Fatimská sobota

18:00

Svätá Rita - Patrónka nevyriešiteľných situácií

18:55

Klbko - o liturgii (3) / Plavba tajomnými zákutiami kostola

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Bernadeta: Zázrak v Lurdoch

22:15

Kulmenie (Don Camillo)

22:30

Katolícka Austrália (1/5)

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (18. nedeľa v Cezročnom období)