Piatok 01.11.2019 - TV Lux

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Očistec a duše prosiace o modlitbu)

1:20

Večerná univerzita

2:00

Láska a rodičovstvo (Prirodzené metódy)

2:15

Svedectvo

2:20

Večera u Slováka (31. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo Božie...podľa Jána (9)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Bolestný ruženec.

7:30

Litánie k všetkým svätým

7:45

Krátke správy

8:10

Pozvánka

8:20

Bernadeta / Princezná z Lúrd

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo Božie...podľa Jána (9)

9:40

Spolu

10:00

Svätá omša

11:00

Doma je doma (Od vlkov k ovečkám)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Druhý vatikánsky koncil (1/3) Cirkev v pohybe

13:55

Quo vadis (Farby Boha)

14:25

Jeden na jedného

14:40

Litánie k všetkým svätým

15:00

Tajomstvá Pátra Pia

16:30

Nová kvalita života (196)

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie: Ježiš na javisku

17:15

A teraz čo? (ONÁLEPKOVANÝ AKO KRESŤAN)

17:30

Moja misia - magazín (Pápežov sakristián)

18:35

Bernadeta / Princezná z Lúrd

19:05

Litánie k všetkým svätým

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Prehľad katolíckych periodík

20:10

Relikvie - tajomstvo svätých

21:05

Kosovo - skrytí katolíci v Európe

21:30

Z javora

22:00

LUXáreň

22:30

Izrael - zasľúbená zem

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (31. nedeľa v Cezročnom období)

23:45

Z prameňa