Nedeľa 02.06.2019 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte

1:05

Svedectvo

1:10

Taizé

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze (Nanebovstúpenie Pána)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (7. veľkonočná nedeľa)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Úvod do prednáškového cyklu: Svet, v ktorom žijeme)

4:00

"Iba" škola

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (5)

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

EkoKlbko (O tvorení)

8:20

"Iba" škola

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

9:45

Svätá liturgia z Rumunska

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni

14:15

VneMY (Tajomné ekvilibrium)

14:45

Apoštolská cesta pápeža Františka v Rumunsku

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Najsvätejšie srdce Ježišovo)

16:10

Katechéza

16:35

Klinec po hlavičke

16:40

Barberbieni

17:40

Príbeh z Tammiru

19:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Spoločná sv. spoveď a a manželstvo gŕeckokatolíka a rímskokatolíka)

21:00

Americko-slovenské inšpirácie

21:45

Bosco Boys z Nairobi

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky