Piatok 03.04.2020 - TV Lux

0:10

Krátke správy

0:20

Sme tu pre vás

1:20

Večerná univerzita: On je živý (2)

2:15

Svedectvo

2:20

Večera u Slováka (Kvetná nedeľa - Nedeľa utrpenia Pána)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo v obraze / Zvestovanie

4:07

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

7:55

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:20

Pozvánka

8:25

Svätý František (Pravidlá mníchov)

8:40

Biblia pre najmenších (40)

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo v obraze / Zvestovanie

9:25

Peter medzi nami

9:40

Spolu (Pekár)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

11:00

Sme tu pre vás

12:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

13:00

Katolicizmus (3) / Nevýslovné tajomstvo Boha

13:55

Quo vadis (Píšťalové variácie)

14:25

Jeden na jedného (Bohoslužby a spoveď v čase pandémie)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Krížová cesta

16:05

Nová kvalita života

16:25

Godzone magazín

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie (Amazing Grace)

17:15

Prečo, otče? (Odpustí Boh naozaj všetko?)

17:30

Sme tu pre vás

18:30

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

19:30

Svätý František (Pravidlá mníchov)

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Dôkaz viery: Svätý František z Assisi

21:30

Z javora

22:00

LUXáreň

22:30

Rwanda - Pod krídlami

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (Kvetná nedeľa - Nedeľa utrpenia Pána)

23:45

Z prameňa