Piatok 03.07.2020 - TV Lux

0:10

Klenotnica (Posolkyňa Božej lásky)

0:20

Doma je doma (Vzácnosť detského času)

1:20

Večerná univerzita (6)

2:20

Večera u Slováka (Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo v obraze / Svätý Peter

4:07

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (12)

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

8:00

Pozvánka

8:05

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:30

Starý zákon (V pote tváre...)

8:55

Láska a rodičovstvo (1) / Ľudská osoba a sexualita

9:15

Slovo v obraze / Svätý Peter

9:25

Viera do vrecka (Môj život online)

9:40

Kulmenie (Ave Marie)

10:00

Klenotnica (Posolkyňa Božej lásky)

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

10:55

Doma je doma (V hlave)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Fundamenty (Laici)

13:55

Duchovná poradňa (Ján Buc: Hriech a Božie slovo)

14:25

Jeden na jedného (Vatikán a Medžugorie)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života

16:25

V škole Ducha (Mons. Stanislav Zvolenský: Pravda v našom živote)

17:00

Kulmenie (Námestie sv. Petra)

17:15

A teraz čo? (Kvôli svojmu farárovi nechodím do kostola)

17:30

Moja misia - magazín

18:35

Starý zákon (V pote tváre...)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Nová kvalita života

20:15

A teraz čo? (Kvôli svojmu farárovi nechodím do kostola)

20:30

Marta Robinová - Od utrpenia k odovzdaniu

21:30

Spojení oceánom

22:00

LUXáreň

22:30

Putovanie po Svätej zemi (1)

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov)

23:45

Z prameňa