Sobota 04.05.2019 - TV Lux

0:10

Krátke správy

0:25

Fundamenty (Boj v modlitbe)

1:20

Medzi nebom a zemou (Ján Formánek)

2:05

Katechéza

2:15

Slovo v obraze (sv. Mária Magdalena)

2:25

Spojení oceánom (Helena Jurčišinová, Chicago, Illinois)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (3. veľkonočná nedeľa)

3:50

Slovo v obraze (sv. Mária Magdalena)

4:00

Nová kvalita života: Miluješ ma väčšmi?

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

EkoKlbko (O živom a neživom)

8:20

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR: Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo a vyzýva na pokánie 2/2)

9:00

Svätá omša z Obišoviec

11:00

Lebo oni budú nasýtení

11:55

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (sv. Mária Magdalena)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

LUXáreň

16:00

Fatimská sobota

18:00

Svätý Jozef - V mene Otca

18:55

Večera u Slováka (3. veľkonočná nedeľa)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Návrat Don Camilla (2/5)

22:20

VneMY (A potom pot...)

22:55

Iba škola

23:30

Spojení oceánom (Helena Jurčišinová, Chicago, Illinois)