Piatok 04.10.2019 - TV Lux

0:05

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Putovanie za Pannou Máriou)

1:20

Univerzita tretieto veku

2:15

Svedectvo

2:20

Večera u Slováka (27. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo Božie...podľa Jána (5)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

8:00

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:25

Pozvánka

8:30

Kráľovstvo bez hraníc

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo Božie...podľa Jána (5)

9:40

Spolu

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

11:00

Doma je doma (V hlave)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Katolicizmus (3) / Nevýslovné tajomstvo Boha

13:55

Quo vadis (Dominikán na ihrisku)

14:25

Jeden na jedného (Aký bol Národný pochod za život?)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života (192)

16:25

Vzťahy (Hrušky a jablká)

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie (Hložníkov odkaz)

17:15

A teraz čo? (Kresťan a tetovanie)

17:30

Moja misia - magazín (Drotár za kamerou)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Kráľovná a Matka Chorvátov

21:30

Z javora

22:00

LUXáreň

22:30

Srbsko - semienka nádeje

23:00

Katechéza / Blahoslavenstvá

23:15

Večera u Slováka (27. nedeľa v Cezročnom období)

23:45

Z prameňa