Nedeľa 05.04.2020 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Chvály

1:10

Svedectvo

1:20

Tajomstvo Kristovej tváre

2:15

Svedectvo

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín

3:50

Moja misia – Mátuška (Kazachstan)

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - Svätá omša (8)

8:25

Slovo v obraze / Kráľ

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Slovo Božie...podľa Jána

11:00

Svätá omša z Vatikánu

12:00

Anjel Pána

12:30

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Evanjelické služby Božie

14:00

Pani Marta

14:25

Spolu (Pekár)

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Krížová cesta

16:00

Spojení oceánom

16:35

October baby

18:30

Svätá omša - Kvetná nedeľa

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Tajomstvo Kristovej tváre

22:45

Jeden na jedného (Bohoslužby a spoveď v čase pandémie)

23:00

Večerná univerzita: On je živý (2)