Piatok 05.07.2019 - TV Lux

0:10

Palestína a Izrael

0:25

Doma je doma (Ráchelina vinica)

1:20

Univerzita tretieho veku

2:05

Charita Košice

2:25

Viera v Rusku: Biskup Maletský, don Bosco z Petrohradu

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

8:00

Ruženec

8:20

Malí poslovia (10/13) Zradca

8:55

Večera u Slováka (14. nedeľa v Cezročnom období)

9:25

Spojení oceánom (Alica Jorgenson, Cranbury, New Jersey)

10:00

Palestína a Izrael

10:15

Sedembolestný ruženec

10:45

Živý vstup z Terchovej

11:00

Svätá omša z Terchovej

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (Trest smrti)

13:30

V Samárii pri studni (Ako sa vyrovnať so smrťou?)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

Godzone magazín

17:30

Doma je doma (Kedy vzniklo evanjelium?)

18:35

Malí poslovia (10/13) Zradca

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Nová kvalita života (179)

20:20

PragerU (Nový feminizmus)

20:30

Sedem svätých

21:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Juraj Vittek: Katolík a ľudia s homosexuálnou tendenciou)

23:10

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Pokuta vo sviatosti zmierenia / Z horlivého veriaceho sektár?)

23:45

Z prameňa