Streda 05.08.2020 - TV Lux

0:10

Kulmenie (Don Camillo)

0:20

Doma je doma (Rytmus v živote)

1:20

Poltónklub

2:20

vKontexte (Jozef Jančovič: Čo s násilím v Biblii?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza / Blahoslavení plačúci

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia (3)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Starý zákon (Samuel a kráľ Izraela)

8:50

Prečo, otče? (OCHRÁNI NÁS ČERVENÁ ŠNÚRKA OD ZLÉHO?)

9:00

Kulmenie (Don Camillo)

9:30

Generálna audiencia

10:30

Dedičstvo otcov - Katarínka I.

10:55

Doma je doma (Nevytesňujme smrť)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

CENACOLO: Náš dom

14:00

vKontexte (Jozef Jančovič: Čo s násilím v Biblii?)

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Katolícka Austrália (2/5)

17:00

Klbko - o liturgii (4)

17:30

Doma je doma (Desatoro s deťmi - 3. prikázanie)

18:35

Starý zákon (Samuel a kráľ Izraela)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Eucharistické zázraky

20:20

Prečo, otče? (OCHRÁNI NÁS ČERVENÁ ŠNÚRKA OD ZLÉHO?)

20:30

Katolicizmus (3) / Nevýslovné tajomstvo Boha

21:30

Jeden na jedného (Antisemitizmus, my a EU)

21:45

Viera do vrecka (Ernest Macák - Sila modlitby)

22:05

Chvály

22:55

Katechéza / Blahoslavení plačúci

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa