Pondelok 05.11.2018 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Relikvie - tajomstvo svätých

1:25

Fundamenty (9. prikázanie - Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho)

2:25

Teodor, dar Boží

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Za Kristom spolu s Božou matkou Máriou)

3:50

Slovo v obraze (Všetci svätí)

4:00

Peter medzi nami

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Korňa-Živčáková - pútne miesto)

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Skutky apoštolov)

8:55

LUXáreň

9:25

Godzone magazín

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza (Podobenstvá)

11:00

Moja misia - magazín (Drotár za kamerou)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Kulmenie (Don Camillo)

13:10

Runiverz

13:30

Večerná univerzita (Konferencia o rodine)

14:10

Opát

14:25

Teodor, dar Boží

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Panna Mária, Boží dar pre nás)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Spustenie SAFi)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Skutky apoštolov)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Pozvánka

20:30

V Samárii pri studni (Biskupská synoda o mladých)

22:00

Rumunsko - Smerom k slnku

22:30

Slovo v obraze (Všetci svätí)

22:45

Hudobné pódium (Zbor z Katedrály sv. Martina v Bratislave)

23:25

Rehoľná abeceda / Sestra Margita Grobarčíková

23:45

Z prameňa