Nedeľa 06.01.2019 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:10

Spravodajský súhrn

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Narodzil še nám Spasiteľ

0:30

Narodzil še nám Spasiteľ

0:35

vKontexte (Jozef Jančovič: Kliatby v Biblii a preklínacie žalmy)

1:05

Svedectvo

1:10

Chvály (Spoločenstvo Marana Tha)

1:25

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?)

1:25

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?)

1:50

Svedectvo

2:00

Na ceste k Bohu: Sväté Bohozjavenie

2:00

Trojkráľový sprievod

2:00

Slovo v obraze (Evanjelisti)

2:00

Na ceste k Bohu: Sväté Bohozjavenie

2:00

Trojkráľový sprievod

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Manželstvo

2:30

Eucharistické zázraky

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:00

Hodina milosrdenstva

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Katolicizmus (3) / Nevýslovné tajomstvo Boha

3:20

Vškole Ducha (ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.: Tajomstvo spásy)

3:20

Katolicizmus (3) / Nevýslovné tajomstvo Boha

4:00

Silné vdovy

4:20

Svedectvo

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

4:55

Biblia

5:00

Biblia

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:00

Ruženec

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Spravodajský súhrn

7:38

Týždeň s... (Farnosť Hnilec)

7:38

Týždeň s... (Farnosť Hnilec)

7:45

Brat František: Odpustenie

7:45

Brat František: Odpustenie

8:00

Klbko a rodina (O liturgii 2. časť)

8:15

Quo vadis (Farby Boha)

8:15

Quo vadis (Farby Boha)

8:20

Silné vdovy

8:35

3 minutový katechizmus

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:35

3 minutový katechizmus

8:45

Na ceste k Bohu: Sväté Bohozjavenie

8:45

Na ceste k Bohu: Sväté Bohozjavenie

8:55

LUXáreň

9:00

Bonifác a zázračný anjel

9:00

Bonifác a zázračný anjel

9:20

Nová kvalita života

9:35

Spravodajský súhrn

9:45

Sviatočný príhovor

9:45

Sviatočný príhovor

10:00

Svätá omša z Vatikánu

10:00

Svätá omša z Vatikánu

10:00

Svätá omša z Vatikánu

12:00

Anjel Pána

12:00

Anjel Pána

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

12:25

Ruženec

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

12:50

Sviatočný príhovor

13:00

Slovo v obraze / Stvorenie

13:00

Na Vianoce

13:00

Slovo v obraze / Stvorenie

13:08

Kulmenie (Jozef Kováčik: Andersen)

13:08

Kulmenie (Jozef Kováčik: Andersen)

13:30

Iba škola

13:30

Iba škola

13:50

Poslovia nádeje

13:55

Večerná univerzita / Milosrdenstvo v Novom zákone

13:55

Večerná univerzita / Milosrdenstvo v Novom zákone

14:20

VneMY (S chuťou žiť a žuť)

14:35

Odkaz vysočanských predkov

14:35

Odkaz vysočanských predkov

14:40

Maľovanie duše

14:40

Maľovanie duše

15:00

Hodina milosrdenstva

15:00

Hodina milosrdenstva

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec

15:30

Ruženec z Lúrd

15:30

Ruženec

16:00

Sviatočný príhovor

16:05

V škole Ducha (Max Kašparů: Vyrezali sme Krista z obrazu sviatkov)

16:05

V škole Ducha (Max Kašparů: Vyrezali sme Krista z obrazu sviatkov)

16:10

Spolu

16:35

Klinec po hlavičke (o. Martin Mekel: O vzájomných predsudkoch)

16:40

Filip Néri / Budte dobrí, ak môžete (1)

17:00

Trojkráľový sprievod

17:00

Trojkráľový sprievod

17:30

Vianočný koncert - Ket sme prišľi povinčovac

17:30

Vianočný koncert - Ket sme prišľi povinčovac

18:00

Anna Kolesárová - mučeníčka čistoty

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Brat František: Odpustenie

18:35

Klbko a rodina (O liturgii) 2

18:35

Brat František: Odpustenie

18:50

3 minutový katechizmus

18:50

3 minutový katechizmus

19:05

Katechéza (Podobenstvá)

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

19:25

Ruženec

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Sviatočný príhovor

20:05

Spravodajský súhrn

20:05

Sviatočný príhovor

20:15

A teraz čo?

20:15

A teraz čo?

20:30

Zvony od Panny Márie

20:30

Sviatočný príhovor

20:30

Zvony od Panny Márie

20:40

Dôkaz viery: Svätý Anton Paduánsky

21:30

Medzi nebom a zemou (John Georg Ambatu)

22:15

Nová kvalita života

22:30

Milánsky edikt

22:30

Milánsky edikt

22:35

vKontexte (Jozef Jančovič: Kliatby v Biblii a preklínacie žalmy)

23:00

Viera do vrecka (Konflikty, žiadna tragédia)

23:00

Viera do vrecka (Konflikty, žiadna tragédia)

23:05

Quo vadis

23:15

vKontexte (Juraj Vittek: Podvýživená viera a neopelagianizmus)

23:15

vKontexte (Juraj Vittek: Podvýživená viera a neopelagianizmus)

23:45

Eucharistické zázraky