Nedeľa 06.01.2019 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Jozef Jančovič: Kliatby v Biblii a preklínacie žalmy)

1:05

Svedectvo

1:10

Chvály (Spoločenstvo Marana Tha)

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze (Evanjelisti)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Manželstvo

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vškole Ducha (ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.: Tajomstvo spásy)

4:00

Silné vdovy

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko a rodina (O liturgii 2. časť)

8:20

Silné vdovy

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:20

Nová kvalita života

9:35

Spravodajský súhrn

10:00

Svätá omša z Vatikánu

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:50

Sviatočný príhovor

13:00

Na Vianoce

13:50

Poslovia nádeje

14:20

VneMY (S chuťou žiť a žuť)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Sviatočný príhovor

16:10

Spolu

16:35

Klinec po hlavičke (o. Martin Mekel: O vzájomných predsudkoch)

16:40

Filip Néri / Budte dobrí, ak môžete (1)

18:00

Anna Kolesárová - mučeníčka čistoty

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Klbko a rodina (O liturgii) 2

19:05

Katechéza (Podobenstvá)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Sviatočný príhovor

20:40

Dôkaz viery: Svätý Anton Paduánsky

21:30

Medzi nebom a zemou (John Georg Ambatu)

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Jozef Jančovič: Kliatby v Biblii a preklínacie žalmy)

23:05

Quo vadis

23:45

Eucharistické zázraky