Piatok 07.06.2019 - TV Lux

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Skupina Kalich a časopis Cesta)

1:20

Univerzita tretieho veku

2:25

Venezuela - Ženy na kopci

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

8:00

Ruženec

8:30

Dobrodružstvá chrobáčikov (Jama plná levov)

8:55

Večera u Slováka (Zoslanie Ducha Svätého)

9:25

Spojení oceánom (Marcus Gurega, Queens, New York City)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Sedembolestný ruženec

11:00

Doma je doma (Centrum na ochranu maloletých)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (Ekonomika a pápež)

13:30

V Samárii pri studni (Buen camino! alebo človek je tvor putujúci)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

Godzone magazín

17:30

Moja misia - magazín (Jedna Zambia, jeden národ)

18:35

Dobrodružstvá chrobáčikov (Jama plná levov)

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Charles de Foucauld - Brat všetkých

21:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Kresťanstvo a reinkarnácia)

23:10

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Spoločná sv. spoveď a a manželstvo gréckokatolíka a rímskokatolíka)

23:45

Z prameňa