Nedeľa 07.07.2019 - TV Lux

0:03

Nočný program z Levoče

7:00

Svätá liturgia východného obradu z Levoče

8:35

Klbko - Svätá omša (3)

8:50

Nová kvalita života (179)

9:00

Modlitba radostného ruženca z Levoče

10:00

Slávnostná odpustová svätá omša z Levoče

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Ako sa vyrovnať so smrťou?)

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Stvorenie)

16:10

Spolu

16:40

Svätá Bernadeta z Lúrd

18:05

Sedem svätých

18:45

Klbko - Svätá omša (3)

19:05

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Význam sv. spovede)

21:00

Medzi nebom a zemou (Peter Petras)

21:45

Viera v Rusku: Biskup Maletský, don Bosco z Petrohradu

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Juraj Vittek: Katolík a ľudia s homosexuálnou tendenciou)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky