Piatok 07.08.2020 - TV Lux

0:10

Klenotnica / Posolkyňa Božej lásky

0:20

Doma je doma (Desatoro s deťmi - 3. prikázanie)

1:20

Večerná univerzita / Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)

2:20

Večera u Slováka (19. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo v obraze / Krv Kristova

4:07

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (5)

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

8:10

Pozvánka

8:20

Starý zákon (Víťazný Dávid)

8:55

Láska a rodičovstvo (6) / Láskyplné odovzdanie

9:15

Slovo v obraze / Krv Kristova

9:25

Viera do vrecka (Ernest Macák - Sila modlitby)

9:40

Kulmenie (Don Camillo)

10:00

Klenotnica / Posolkyňa Božej lásky

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

10:55

Doma je doma (Opátstvo v Jasove)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Katolicizmus (3) / Nevýslovné tajomstvo Boha

13:55

Quo vadis (Vykvitni v pravde)

14:25

Jeden na jedného / Antisemitizmus, my a EU

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života

16:25

V škole Ducha / autor: Marián Gavenda (139)

17:00

Kulmenie

17:15

Prečo, otče? (OCHRÁNI NÁS ČERVENÁ ŠNÚRKA OD ZLÉHO?)

17:30

Moja misia - magazín

18:35

Starý zákon (Viťazný Dávid)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Nová kvalita života

20:15

Prečo, otče? (OCHRÁNI NÁS ČERVENÁ ŠNÚRKA OD ZLÉHO?)

20:30

Svätá Terézia z Ávily - svätica priateľstva

21:30

Na tónoch vďačnosti

22:00

Príbeh jedného stromu

22:30

Dedičstvo otcov - Katarínka I.

23:00

Katechéza / Blahoslavení plačúci

23:15

Večera u Slováka (19. nedeľa v Cezročnom období)

23:45

Z prameňa