Nedeľa 07.10.2018 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Miloš Lichner: Trest smrti )

1:05

Svedectvo

1:10

Chvály

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze (Prichádzanie)

2:10

Eucharistické zázraky (Ferrara, Taliansko, 12. storočie)

2:25

Večera u Slováka (27. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Miloš Lichner SJ)

4:00

Runiverz

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko a rodina (O zvestovaní)

8:20

Runiverz

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

10:00

Spravodajský súhrn

10:30

Svätá omša z Obišoviec

12:00

Svätá omša z hory Živčáková

13:50

Ruženec

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

16:10

Kulmenie (Návrat márnotratného syna)

16:35

Klinec po hlavičke (Martin Mekel: O horlivosti)

16:40

Pavol VI. - Pápež v búrlivých časoch (1/2)

18:20

Eucharistické zázraky (Ferrara, Taliansko, 12. storočie)

18:35

Klbko a rodina (O zvestovaní)

19:05

Katechéza / Blahoslavenstvá

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Príprava na sv. spoveď)

21:00

Americko-slovenské inšpirácie (Zažiariť!)

21:45

Rehoľná abeceda / Strážca času

21:55

Biskup Barnáš

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Miloš Lichner: Trest smrti )

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky (Ferrara, Taliansko, 12. storočie)