Štvrtok 07.11.2019 - TV Lux

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Ide o viac)

1:20

V Samárii pri studni (Kristus v internátoch, alebo život v univerzitných pastoračných centrách)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:25

Chvály

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Prehľad katolíckych periodík

8:20

Starý zákon

8:55

Svetoznámi slovenskí vedci / Rande v éteri

9:25

Duchovná poradňa (Michal Zamkovský CSsR: Prečo sú kresťania rozdelení?)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

Viera do vrecka (Zaujímajú Boha naše peniaze?)

11:00

Doma je doma (Prírodné, živočíšne a rastlinné motívy v liturgii)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:05

Chvály

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:30

Večera u Slováka (32. nedeľa v Cezročnom období)

17:00

Iba škola (Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci)

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma (Opátstvo v Jasove)

18:35

Starý zákon

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Ruženec / Radostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Poltónklub (SKLO)

22:10

Jeden na jedného (Politka a morálka)

22:25

Slovo Božie...podľa Jána (10)

22:55

Nová kvalita života (197)

23:10

V škole Ducha (Marián Gavenda: Odpovede na otázky (3))

23:45

Z prameňa